Passiv rökning och dess effekt på barnen

Passiv rökning

Det är inte bara för rökarna själva som rökningen är dödlig, det är också sedan länge känt att passiv rökning påverkar omgivningen negativt. Mycket negativt.

Amerikanska forskare uppskattar att så många som 3000 människor (bara i USA) om året dör av lungcancer som en följd av passiv rökning. Tiotusentals fler dör av hjärtsjukdomar orsakade av passiv rökning… Svindlande siffror som borde visas upp för den som klagar över strikta rök-lagar i Sverige.

Passiv rökning är framförallt skadligt för barnen eftersom deras lungor som ännu inte är färdigutvecklade skadas extra hårt. Faktum är att farorna vad det gäller passiv rök och barn är större än vad många tror. Även om man röker utomhus så exponeras barnen för kemikalierna i cigaretterna.

Passiv rökning fakta

Passiv rökning är den rök som rökaren andas ut och som kommer från tippen av brinnande cigaretter, pipor och cigarrer. Dessa produkter innehåller cirka 4000 kemikalier, många av kemikalierna är skadliga för hälsan. Till exempel har man konstaterat att mer än 50 av dessa ämnen är cancerframkallande. Varje gång ett barn utsatts för passiv rökning exponeras barnet för dessa kemikalier.

Om graviditet och rökning

Om du röker eller utsätts för passiv rökning med ett barn i magen så utsätter du fostret för alla dessa kemikalier. Detta kan leda till missfall, för tidig födsel, låg vikt vid födseln, plötslig spädbarnsdöd , inlärningsproblem längre fram i livet samt ADD.

Om barn och passiv rökning

Risken ökar att spädbarn drabbas av plötslig spädbarnsdöd om de utsätts för passiv rökning. Barn som tvingas andas in passiv rök kan också drabbas av fler:

  • Öroninfektioner
  • Hosta och förkylningar
  • Problem med luftvägarna, som lunginflammation eller bronkit
  • Problem med tänderna

Barn som utsätts för passiv rökning hostar och nyser oftare och tenderar att ha mer utdragna förkylningar. Det är också högre risk att de drabbas av nästäppa, huvudvärk, halsont, ögonirritation och heshet.

Långsiktiga effekter av passiv rök

Barn som växer upp med rökande föräldrar är mer benägna att börja röka själva när de växer upp. Långsiktiga biverkningar av röken förmodas också leda till att lungorna inte utvecklas som de ska, att barnet senare i livet får ökad risk för lungcancer även om han eller hon själv inte börjar röka, hjärtsjukdomar och ögonsjukdomar.

Tänk på att…

Även om du slutar röka så finns det många miljöer där barn eventuellt utsätts för stora mängder passiv rök i sin vardag (även om risken är relativt låg i Sverige att det ska ske under skoltid).

Ångan från E-cigaretter är för övrigt inte att betrakta som passiv rökning. E-cigaretter är helt ofarliga för omgivningen.

P.S. Tänk också på att barnkläder, som regnkläder och stövlar kan innehålla cancerframkallande kemikalier.

Källa: Healthychildren.org

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *