Detta händer med lungorna när du röker

Friska lungor jämfört med en rökares lungor

Att rökning är farligt har du nog hört om och om igen. Att riskera att insjukna i astma, KOL eller lungcancer är påståenden du får höra kanske dagligen? Men vad är det som exakt sker med dina lungor när du röker?

I dina lungor finns flera hundra miljoner lungblåsor där varje blåsa är täckt av små blodkärl. I dessa blodkärl sker den så kallade gasutväxlingen. Detta betyder att syret vi andas in går via lungblåsorna ut i blodet samtidigt som koldioxid lämnar blodet samma väg och går ut ur kroppen via utandningsluften.

Hela kroppen behöver syre för att kunna fungera. I ditt blod finns det röda blodkroppar som har ansvaret att transportera runt syret i kroppen, så att den hamnar där den behövs bäst, som till exempel vid muskelarbete.

Men vet du vad som exakt sker med dina lungor när du drar dina efterlängtade halsbloss?Mycket av det du andas in via cigaretten förvandlas till tjära. Denna tjära är inte helt olikt vad man kan använda för att bereda en väg eller vid takrenovering. Endast omkring 30 procent av den cigarettjära du får i dig, skickas tillbaka i luften genom utandning – resten fastnar i halsen och lungorna som en seg kola. Om det inte är äckligt nog, dödar tjära friska lungceller. En person som röker ett cigarettpaket om dagen, får i sig en full kopp av tjära, ca 2,5 dl, i hans eller hennes lungor varje år.

När du röker bildas även något som heter kolmonoxid, vilket tar upp värdefull plats på varje blodkropp. Detta innebär att det blir en mindre mängd syre som har förmågan att transporteras runt. Detta betyder i sin tur en nedsatt kapacitet på många olika områden som till exempel sämre kondition. Lungblåsan själv blir förstörd av rökningen och när en lungblåsa är förstörd, kan den tyvärr inte växa tillbaka. Vid röntgen är det de drabbade områden du ser som mörka, svarta fläckar.

När du tar ett halsbloss och drar ner cigarettröken i lungorna, kommer mer än 4000 skadliga ämnen snabbt in i blodet pga röken. Ett av de 60-tal ämnena, kan orsaka cancer. För om du röker en längre period, kan du drabbas av lungcancer och KOL. KOL står för kronisk obstruktiv lungsjukdom. Om du drabbas av KOL, betyder det att det uppstår emfysem i lungorna, vilket innebär att väggarna mellan lungorna blir förstörda och gasutväxlingen slutar fungera. Emfysemet kan vara spritt på olika områden och gör att lungorna inte kan använda sin fulla kapacitet. Det är då man drabbas av andnöd. Lungornas elasticitet minskas av KOL och detta gör det svårare att få in och tömma ut luften ur lungorna.

Avslutande fakta:

– Du tredubblar risken för astma och 25-dubblar risken för lungcancer.

– Du kan även drabbas av COPD. COPD är en sjukdom i lungorna som börjar smått men hela tiden blir allvarligare. Det börjar med en irriterande hosta – den sk rökhostan – och slutar i många fall med så stora andningssvårigheter att det blir omöjligt att leva ett normalt liv. Människor som lever med COPD lever i genomsnitt 9 år kortare än friska människor. Varje år dör 5 miljoner människor pga COPD.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *