Klarar du av att sluta röka?

Fakta om rökning

Att sluta röka är inte enkelt. Det vet alla som försöker. Det är ett beroende som inte går att bryta ”bara sådär”. Men nuförtiden finns det många hjälpmedel till alla som verkligen vill fimpa cigaretten en gång för alla. Nedan har vi sammanställt fakta om att röka, samt information om de hjälpmedel som finns.

Att rökning är farligt vet alla. De processer som sker i din kropp när du tar dina efterlängtade halsbloss är otaliga. Och inte är de bra. Cigarettrök innehåller 4800 kemikalier, vilka 69 st är kända för att orsaka cancer. Rökning är direkt ansvarig för ca 90% av de som dör av lungcancer och ca 80-90% av de som dör av COPD (emfysem och kronisk bronkit). Listan av sjukdomar rökare kan drabbas av är lång. Förutom lungcancer, KOL och COPD, kan du drabbas av lunginflammation, gråstarr, kranskärlssjukdom och bukspottkörtelcancer för att nämna några. Rökare dör även i förtid jämfört med icke-rökare. Män dör i genomsnitt 13,2 år tidigare och kvinnor 14,5 år.

Statistik

Runtom i världen tenderar män att röka mer än kvinnor. I Sverige är det dock fler kvinnor som röker (på grund av snus-kulturen bland män) År 2010 rökte 17 % av männen jämfört med 21 % av kvinnorna. Hur många svenskar röker? Strax över en miljon.

Rökning under graviditet

Rökning och graviditet (amerikansk statistik) står för uppskattningsvis 20 till 30 procent av av den låga födelsevikt på spädbarn, upp till 14 procent av för tidigt födda och cirka 10 procent av alla döda spädbarn. I även till synes friska barn till rökare har det upptäckts att de föds med problem med luftvägarna och nedsatt lungfunktion.
År 2005 i USA rökte 10,7 procent av alla kvinnor under graviditeten, det är en minskning med nästan 45 procent från 1990. Vi har inte hittat någon svensk statistik i frågan.

Att sluta röka

Nikotin är en beroendeframkallande drog, som vid inandning av cigarettrök når hjärnan snabbare än droger som kommer in i kroppen intravenöst. Rökare blir inte bara fysiskt beroende av nikotin, utan dessutom kopplar de ihop rökning med många sociala aktiviteter, vilket gör rökning till en mycket svår vana att bryta.

I USA år 2009 uppskattades det att 49,9 miljoner vuxna vara före detta rökare. Av de 46.6 miljoner nuvarande vuxna som röker, slutade 46,7 procent röka minst 1 dag under föregående år eftersom de försöker sluta röka helt. Mellan 1965 och 2009, har dock rökningen minskat med mer än 50 procent. I Sverige minskar antalet rökare stadigt sedan 70-talet, även om det då och då, inom vissa demografier, sker vissa statistiska uppgångar.

Att sluta röka kräver ofta flera försök. Med enbart hjälp av rådgivning eller medicinering, ökar chansen att sluta att lyckas – en kombination av båda är ännu mer effektivt.

Flertalet undersökningar har visat att nikotinläkemedel kan vara till stor hjälp vad det gäller att lindra abstinensbesvär, som är en av de svåraste trösklarna att ta sig över när man slutar röka. Faktum är att chansen att man ska lyckas med att sluta röka är dubbelt så stor om man använder nikotinläkemedel.

Läkemedel för rökavvänjning

Det finns 6 mediciner som godkänts för att hjälpa till att sluta röka. Nikotinplåster, nikotintuggummi, nikotinsugtabletter, nikotinnässpray och niktoin-inhalator är för närvarande tillgängliga receptfritt.

Nykomlingen i sammanhanget E-cigaretter räknas inte som nikotinläkemedel (men lär göra det med tiden) men har visat sig vara ett bra alternativ till vanliga cigaretter. Nyligen var det förslag på att man skulle göra E-cigaretter receptbelagda inom Eu, som tur var tog man dock sitt förnuft till fånga och E-cigaretter, som visat sig vara det kanske mest effektiva hjälpmedlet av dem alla, får fortsätta att säljas utan särskilt tillstånd.

Det finns även 2 receptbelagda mediciner. Champix och Zyban (som egentligen är en antidepressiv medicin). Den förstnämnda innehåller vareninklin och den sistnämnda buproprion. Dessa båda mediciner har det gemensamt att de dämpar abstinensen. Problemet är dock att de för med sig flertalet besvärliga biverkningar. Många tycker att dessa biverkningar är värre än abstinensen.

Andra vägar till en rökfri tillvaro som är effektiva är individ, grupp och telefonrådgivning.

Mer läsning om att sluta röka på nyttigt.eu

Källor: web4health.info, SCB, Socialstyrelsen.